image
image


Scheepsafval

ScheepsafvalDigitaal kan worden toegepast bij

 • Inzamelaars en verwerkers van scheepsafvalstoffen en andere soorten afvalstoffen

Met ScheepsafvalDigitaal beschikt u over een krachtig en veelzijdig softwarepakket waarmee het volledige administratieve traject voor de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen en overige afvalstoffen kan worden geregistreerd.

Functionaliteiten uit ScheepsafvalDigitaal zijn :

 • Uitgebreide registratie prospects, klanten, werkadressen, transporteurs, verwerkers e.a.
 • Opvragen bedrijfsnummers vanaf website LMA
 • Automatische aanmaak en registratie afvalstroomnummers
 • Definitie en beheer interne en externe opslaglocaties
 • Massabalans
 • Verhuur van materieel en mensen
 • Koppeling databases SAB e.a.
 • Aanmaken offertes
 • Standaard prijsafspraken en variabele tarieven per klant, per werk e.a.
 • Voorbereiden en doorvoeren van prijswijzigingen met groot aantal variabelen
 • Mailings vanuit relatiegegevens
 • Planning van voertuigen en containers met bijbehorende acties zoals plaatsing, wisseling, ophalen
 • Afdrukken geleidedocumenten voor scheepsafvalstoffen en andere soorten afvalstoffen
 • Afdrukken omschrijvingsformulieren
 • Afdrukken CMR formulieren
 • Registratie laboratoriumonderzoeken en controle en bewaking onderzoeksrapporten
 • IJkwaardige en realtime koppeling met weegbruggen en weegschalen voor inwegen, uitwegen, interne wegingen, wegingen voor derden etc.
 • Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van gekoppelde weegapparatuur de handmatige registratie van ontvangsten, afgiften, overboekingen, voorraadopnames, voorraadcorrecties e.a.
 • Herkenningssystemen zoals scannen van identificatiekaarten, barcodes, tags e.a.
 • Facturering afvaltransacties e.a. aan de hand van prijsafspraken en offertes
 • Export journaalposten of gedetailleerde factuurregels naar financiële administratie
 • Memo’s voor de invoer van vrije tekst gekoppeld aan klanten, afvalstromen, locaties en andere entiteiten
 • Meldingen aan het Amicesysteem van het LMA
 • Meldingen scheepsafvalstoffen
 • Informatie en analyses naar scherm, printer en Excel

Afhankelijk van uw wensen en uw mogelijkheden kan een systeem worden samengesteld wat bestaat uit functionaliteiten naar keuze. Zo kan een eenvoudige handmatige registratie gefaseerd uitgroeien naar een hoogwaardig en compleet registratiesysteem. En daar waar de standaard programmatuur niet volledig aansluit op uw wensen daar kan in veel gevallen in overleg met betrokkenen een passende oplossing worden gezocht; zo nodig door aanvullende programmatuur te ontwikkelen.


 
image

tags:

advies
amice
analyse
afval
afvalbewerking
afvaldepot
afvalinzameling
afvalrecycling
afvalstoffen
afvalstromen
afvaltransport
amice
afzetcontainers
barcodes
bedrijfsafval
bemiddeling
brl9335
bsa
certificaat
certificaten
certificering
cmr
compost
compostering
containers
depot
doorbelasting
evoa
facturering
formulieren
geleidebonnen
geleidedocumenten
gevaarlijk afval
grind
groenafval
grondbanken
grond
gww
handel
herkenningssystemen
informatie
inzamelaar
iso
kga
labels
lma
lnv
maatwerk
magneetkaarten
meldingen
mest
meststoffen
metaalhandel
metalen
milieusoftware
milieustraat
milieuzorg
netwerk
offertes
onderhoud
ontdoener
opbrengsten
oracle
plannen
planning
producent
recycling
registratie
registreren
reinigingsdienst
rolcontainers
routeplanning
sab
scannen
scheepsafval
sloop
sloopbedrijven
software
systeem
systemen
tags
trading
transport
transporteurs
transportplanning
vervoerder
verwerker
wegen
weegbruggen
zand