image
image


Maatwerk en nieuwe ontwikkelingen

ServiceDigitaal beschikt over een uitgebreid pakket standaard software. Ondanks dat deze standaard software in de praktijk is getoetst, kan zich altijd een situatie voordoen waarbij aanpassing of uitbreiding van de standaard software wenselijk is. In tegenstelling tot veel andere vergelijkbare softwareleveranciers gaat ServiceDigitaal zo een uitdaging niet uit de weg. In vrijblijvende gesprekken worden de wensen geïnventariseerd en geanalyseerd en vervolgens wordt een passend voorstel uitgewerkt.

Dit zelfde geldt ook wanneer er behoefte is aan een geautomatiseerde oplossing waarin nog niet wordt voorzien. Omdat de standaard software van ServiceDigitaal bestaat uit veel verschillende functionaliteiten kan daarmee in veel gevallen een basis worden gelegd voor een nieuwe toepassing; deze basis wordt dan aangevuld zodat er een coherent geheel ontstaat. Op deze manier zijn tot genoegen en tevredenheid van de gebruikers al diverse klantgerichte nieuwe ontwikkelingen ontstaan.

Daar waar koppelingen tot stand moeten worden gebracht met andere geautomatiseerde bedrijfssystemen is dat in veel gevallen mogelijk; dergelijke koppelingen kunnen realtime zijn maar ook via gegevensuitwisseling in XML, comma-delimited, ASCII e.a.

Daarom is ook voor aanvullend maatwerk en geheel nieuwe ontwikkelingen ServiceDigitaal ├╣w partner.

 

 
image

tags:

advies
amice
analyse
afval
afvalbewerking
afvaldepot
afvalinzameling
afvalrecycling
afvalstoffen
afvalstromen
afvaltransport
amice
afzetcontainers
barcodes
bedrijfsafval
bemiddeling
brl9335
bsa
certificaat
certificaten
certificering
cmr
compost
compostering
containers
depot
doorbelasting
evoa
facturering
formulieren
geleidebonnen
geleidedocumenten
gevaarlijk afval
grind
groenafval
grondbanken
grond
gww
handel
herkenningssystemen
informatie
inzamelaar
iso
kga
labels
lma
lnv
maatwerk
magneetkaarten
meldingen
mest
meststoffen
metaalhandel
metalen
milieusoftware
milieustraat
milieuzorg
netwerk
offertes
onderhoud
ontdoener
opbrengsten
oracle
plannen
planning
producent
recycling
registratie
registreren
reinigingsdienst
rolcontainers
routeplanning
sab
scannen
scheepsafval
sloop
sloopbedrijven
software
systeem
systemen
tags
trading
transport
transporteurs
transportplanning
vervoerder
verwerker
wegen
weegbruggen
zand